مطالب آموزشی

باغچه های سلامت خانگی و برنامه بهبود تغذیه، اجرای موفق طرحی به نفع سلامت

به منظور تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از زنان روستایی و عشایری ، فرهنگ سازی، استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی، حفاظت از محیط زیست، بهبود تغذیه خانوار روستایی و در نهایت دستیابی به محصولات سالم تر و بهبود کسب و کارهای سبز روستایی، طرح ایجاد باغچه های سلامت خانگی با همکاری دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به صورت موفق اجرا گردیده است..
توان افزایی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار همواره یکی از دغدغه های دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری بوده است. از سوی دیگر هزینه بر بودن فرایند دریافت گواهی استاندارد  برای محصولات کشاورزی  و غیر اقتصادی بودن آن در  سطوح خرد موجب شد تا به منظور تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از ذینفعان ، فرهنگ سازی، آموزش و ترویج هر چه بیشتر فرایند مدیریت منابع پایه، استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی، حفاظت از محیط زیست، بهبود تغذیه خانوار روستایی و در نهایت دستیابی به محصولات سالم تر و بهبود کسب و کارهای سبز روستایی، طرح ایجاد باغچه های سلامت خانگی با همکاری دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  شکل بگیرد.
اجرای این برنامه از سال1397  در بیش از 2000 سایت آموزشی آغاز شد و تا پایان 1398 بیش از  35 هزار زن روستایی با روش های بهینه تولید محصولات کشاورزی خانگی ، مزارع و گلخانه های کوچک آشنا شدند. در سال 1399 نیز علیرغم شرایط قرنطینه مربوط به کووید 19 این برنامه با همکاری وزارت بهداشت به نحو احسن انجام شد و با آموزش ۸۶۱۷۰  نفر و فعال شدن ۱۸۰۰۰ باغچه سلامت خانگی اجرا شد.
در این طرح برای ایجاد انگیزه و تشویق فراگیران، بذر سالم در اختیار آنها قرار داده می شود. در مجموع می توان اذعان داشت، این طرح و طرح محصولات گواهی شده، با اهدافی یکسان، در مقیاس های مختلف، با دریافت و عدم دریافت گواهی استاندارد،  به دنبال ترویج و اشاعه فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و مرغوب و حفظ منابع پایه کشاورزی هستند و با جریان سازی و توانمندی زنان روستایی و عشایری، در راستای تحکیم امنیت غذایی کشور گام بر می دارند.

مهمترین اهداف طرح ایجاد باغچه های سلامت خانگی و برنامه بهبود تغذیه

  • حرکت در مسیر تحقق هدف شماره 2 از اهداف هفده گانه توسعه پايدار:  «پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و ترویج کشاورزی پایدار»
  • ترویج فرهنگ تغذیه سالم  و بهبود وضعیت آن در بین زنان روستایی و عشایری
  • گنجاندن سبزی و صیفی در برنامه غذایی زنان روستایی با ایجاد باغچه های کوچک خانگی در مراکز بهداشت وخانه های روستایی جهت دستیابی به غذای سالم و با تاکید برکاهش فاکتورهای خطر ساز زیست محیطی وکشاورزی

 دستاورد های طرح  « ایجاد باغچه های سلامت خانگی و برنامه بهبود تغذیه»

–    با تولید و مصرف محصولات  مرغوب خانگی نه تنها وضعیت تغذیه خانواده های روستایی بهبود یافته است، علاوه بر این پرسنل ادارات به ویژه ادارات جهاد کشاورزی استان نیز از مصرف این محصولات استقبال خوبی دارند. چنانکه در بسیاری  از موارد مهمترین بازار فروش مازاد محصولات کشاورزی خانگی نیز محسوب می شوند.
– ایجاد حساسیت نسبت به اهمیت سلامتی در جامعه محلی
–  استفاده از فضاهای خالی منازل روستایی و کشت محصولات کشاورزی مورد نیاز خانواده در شرایط کرونا و فشار اقتصادی
– ایجاد باغچه های درمانگر که با اختصاص باغچه ها به کشت گیاهان دارویی به ترویج استفاده از دمنوش های سالم پرداخته است.

دستاوردهای اجرای طرح ایجاد باغچه های سلامت خانگی و برنامه بهبود تغذیه جامعه در سال ۱۳۹۹
بر اساس  گزارش  ۶ ماهه اول سال ۹۹ توسط معاون  بهداشتی وزارت بهداشت  به وزیر بهداشت

( بر اساس همکاری مشترک ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور و مدیریت ترویج استانها) :

  • تعداد زنان روستایی و عشایری مشمول در دوره شش ماهه    ۱۰۳۱۴۰۴
  • تعداد زنان روستایی و عشایری آموزش دیده در دوره شش ماهه   ۲۲۷۵۳۷
  • درصد مادران بهره بردار از محصولات سالم دوره دیده در دوره شش ماه   ۲۸.۲
  • تعداد باغچه های فعال شده در دوره شش ماه   ۱۸۳۳۸
‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *