مطالب آموزشی

ارزش های سالم در مقابل ارزش های ناسالم

با استفاده از معیارهای زیر می توانید بفهمید عقاید، قوانین و بایدهایتان سالم یا غیر سالم هستند.

ارزش های سالم انعطاف پذیرند.

اگر شرایط ایجاب کند، استثناپذیرند در حالی که قوانین غیر سالم نامنعطف هستند. برای مثال اینکه باید مراقب دیگران بود در صورتی کارایی دارد که اگر نیازهای اساسی شما در خطر باشد، برای آن استثنا قایل شوید. اما اگر معتقدید که به هر بهایی باید مراقب دیگران باشید، ارزشی غیر سالم دارید. ارزش های غیر سالم سفت و سخت اند و احساس می کنید که مجبورید از آن ها تبعیت کنید وگرنه احساس بد و بی ارزش بودن خواهید کرد.

 

ارزش های سالم تملیکی هستند نه تزریقی.

مالک یک عقیده بودن یعنی اینکه شما قانون مزبور را از تمام جوانب امتحان کرده اید و همچنان آن را براي زندگی خود مناسب می دانید. در مقابل قوانین تزریقی ارزش هایی هستند که آن ها را از والدین خود کسب کرده اید بدون اینکه بررسی کنید که چقدر با شرایط و نیازهای شما همخوانی دارند.

 

ارزش هایی سالم واقع بینانه هستند.

آن ها بر اساس ارزیابی پیامدهای مثبت در مقابل عواقب منفی شکل می گیرند. یک ارزش واقع بینانه، رفتاری را توصیف می کند که به پیامدهای مثبت منجر می شود. از سوی دیگر ارزش هاي غیر واقع بینانه هیچ ارتباطی با نتایج رفتارها ندارند و یک رفتار را به این خاطر تجویز می کنند که (خوب) است نه به این دلیل که به پیامدهای مثبتی منجر می شود. ارزش هاي غیر واقع بینانه شما را مجبور می کنند مطابق قاعده عمل نمایید و مهم نیست چه رنجی را نصیب خودتان و دیگران کنید. نوجوانی را در نظر بگیرید که با این تناقض رو به روست که بهتر است حقیقت را به والدینش بگوید یا رازی را که برادرش با او در میان گذاشته حفظ کند. تنها راه واقع بینانه برای حل این مساله، بررسی همه عواقب منفی و پیامدهای مثبت برای دو طرف می باشد

 

رزش های سالم رونق دهنده زندگی هستند نه محدود کننده آن.

در قوانینی که بر اساس آن ها زندگی می کنید باید نیازهای اساسی شما به عنوان انسان در نظر گرفته شده باشد. ارزش های سالم این انعطاف پذیري را دارند به شما اجازه می دهند به دنبال برطرف کردن نیازهای عاطفی، جسمانی، عقلانی و اجتماعی خود بروید.ا رزش های رونق دهنده زندگی شما را به انجام فعالیت های پربار و کمک رسانی سوق می دهند مگر در مواردی که عواقب دراز مدت سویی برا شیما یا دیگران وجود داشته باشد. برای مثال قانون (همیشه باید فرزندانم را در اولویت قرار دهم) را در نظر بگیرید. این ارزش رونق دهنده نیست زیرا گاهی اوقات نیازهای شما با فرزندتان در تضاد است. برای سالم و تندرست بودن لازم است زمانی را به ورزش کردن اختصاص دهید هر چند فرزندتان برای مدت کوتاهی از وجود شما محروم می شود.

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *